Organisationsstruktur og ledelse

Sammen Om Slagelse er opbygget efter en hold-baserede organisationsstruktur, der fremmer agilitet, beslutningstagning og teamwork.

Sådan er vi organiseret

Hold-baserede organisationsstruktur

Sammen Om Slagelse er en lokal non-profit organisation, der er opbygget efter en hold-baserede organisationsstruktur. 

Bestyrelsen har det økonomiske og overordnede strategiske ansvar, imens foreningens virke er delt op i forskellige indsatser, projekter og styregrupper, der alle tjener foreningens formål.  

Alt arbejde i Sammen Om Slagelse er ulønnet og frivilligt. Derfor har vi delt det sådan op at man som frivillig kan bruge sin tid og energi på præcis det man ønsket at bidrage med, og at vi på den måde i samlet flok kan løfte opgaven. 

Læs mere om vores indsatser her.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem bestyrelsesmedlemmer og én suppleant.

Tatjana Victoria Nilsson Gall

Udviklingsfuldmægtig

Simon Hald Corvinius-Kristensen

Generalsekretær

Tatjana Victoria Nilsson Gall

Projektkoordinator og driftsleder

Rune Hammer Lauridsen

Driftsleder og projektkoordinator

Christopher Trung Paulsen

Kasserer, udviklingsfuldmægtig og driftsleder

Mads Johannes Carlsen

Driftsleder og digitaliseringsfuldmægtig

Tryghed og sikkerhed

Her er det trygt at være med.

Som forening indhenter vi børneattester på alle vores frivillige på de indsatser, hvor de har med mindreårige at gøre. 

Ved alle vores indsatser, hvor der kontakt med mindreårige, er der desuden altid opsyn af mindst to voksne frivillige, således at ingen mindreårige kommer til at være i alenerum med nogen over den seksuelle lavalder. 

Tavshedspligt 

Alle vores frivillige oplyses om, at fortrolige personfølsomme oplysninger om eksempelvis deltagerne i vores indsatser, ikke må videregives. 

Bryder vores frivillige deres tavshedspligt, kan det medføre, at vi må bortvise dem fra Sammen Om Slagelse, og i grove tilfælde kan det føre til bødestraf eller fængselstraf.

Underretningspligt 

Hvis vores frivillige får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, er vedkommende forpligtet til at underrette kommunen.

Ligeledes hvis vores frivillige får kendskab til, at en gravid kvinde har alvorlige misbrugsproblemer.