Et fællesskab i Slagelse for LGBT+ unge 

Baros er det nye frirum i Slagelse for unge i alderen 13-25 år, der gerne vil møde andre LGBTQIA+ unge i gode, hyggelige og trygge rammer. Vi har åbent hver mandag og fredag aften fra kl. 19:00 til kl. 21:00.

Stedet drives af ansvarlige voksne frivillige under organisationen Sammen Om Slagelse.

Ca. antal deltagere per gang
2
Minimum antal frivillige til stede hver gang
+
Antal dræbte varulve

Plads til den bedste dig!

I Baros kan du møde andre unge i alderen 13-25 år, der identificerer sig selv med at være en del af LGBTQIA+. 

Det sker i trygge og hyggelige rammer, hvor en typisk aften i Baros går med brætspil, hyggesnak, måske billiard, måske et foredrag og lignende. 

Hver mandag og fredag kl. 19:00 slår vi dørene op til Baros på Bredegade 10 i Slagelse. 🙂 

Følg med på vores Facebookside, som du finder på dette link

Det er ansvarlige voksne frivillige, som står for at drive stedet. De frivillige er underlagt tavshedspligt, på lige fod med hvordan f.eks. din underviser også har tavshedspligt om oplysninger om dig. 

Til forældre og andre

I februar år 2021 udgav LGBT+ Danmark og LGBT+ Ungdom en landsdækkende rapport om LGBTQ+unges trivsel i grundskolen, der blandt andet viser at 44 % af de 910 adspurgte unge har oplevet mobning eller diskrimination i skolen relateret til deres seksualitet eller identitet.

Ligeledes føler de adspurgte unge sig ca. 6 gange oftere ensomme i skolen sammenlignet med svarfordelingen fra den nationale trivselsmåling.

Hvis vi kan give nogle unge den psykiske ballast, der skal til, for at de kan stå ved dem, de er – også blandt folk, der ikke en en del af LGBT+-miljøet – så er det med til at gøre en vigtig forskel.

Denne ballast er vi med til at give de unge gennem Baros. Og så har vi det super hyggeligt. 

Alt personalet i Baros er voksne frivillige, hvor der altid minimum er 2 til stede. Vi er underlagt samme forpligtelser som er tilfældet med eksempelvis lejrskoler i forhold til hvilke betingelser vores frivillige som minimum skal opfylde. 

Baros drives af organisationen Sammen Om Slagelse.

Hvad siger andre om baros?

Kelly

15 år gammel og deltager i Baros

“At være med i Baros giver en følelse at at være tilpas. Fordi man ikke behøver at lægge låg på sig selv eller frygte, hvad andre tænker.”

Ida

21 år gammel og frivillig i Baros

“Nogle vil gerne snakke om deres seksualitet. Men andre nyder bare at være i et selskab, hvor de ikke behøver tænke over det, fordi de føler sig accepteret og forstået. Det er virkelig fedt!”

Christopher

27 år gammel og frivillig i Baros

“Før Baros skulle de unge helt til Kalundborg for det nærmeste lignende tilbud. Det er så fantastisk med et lokalt tilbud, og vi gør rigtig meget ud af at sikre at alle bliver taget godt imod.”

Sammen om fællesskabet

Baros hører under organisationen Sammen Om Slagelse.
Læs mere om organisationen på
www.sammenomslagelse.dk