Forfatter: admin

Publiceret den: 23. juni 2021

Nærfrivillighed er kommet for at blive.

af Simon Hald Corvinius-Kristensen, generalsekretær i Sammen Om Slagelse, og Christopher Trung Paulsen, kasserer i Sammen Om Slagelse. På mange måder har corona-pandemien været med til at bryde tabuet om ensomhed og mistrivsel, samt været med til at vise frivillighedens vigtige rolle i løsningen af fremtidens sociale problemer. Det var nogle af de konklusioner, der kunne trækkes ud fra Frivilligrådets Årsmøde i marts måned. Coronakrisen har tydeligt vist, hvordan vi…